Rozárium Bagatelle v Paríži

Rozsiahly park Bagatelle je úplne skrytý pred davmi turistov. Ideálne miesto utiecť pred množstvom ľudí a ruchom mesta. Nachádza sa v západnej časti Paríža a dá sa tam dostať ak verejnou dopravou, tak jedine autobusom číslo 244 zo zastávky metra 1 Gare de Neuilly/Porte Maillot. V rozsiahlom parku nájdete okrem vzácnych stromov aj fontány, jazierka a predovšetkým ruže.

EN: Extensive parc de Bagatelle is completely hidden from crowds of tourists. The ideal place to escape from people and the rush of the city. It is located in the western part of Paris and can be reached by public transport, only by bus number 244 from the metro station 1 Gare de Neuilly / Porte Maillot. In the large park you will find besides rare trees, also fountains, ponds and especially roses.

Francúzsko France

Na zastávke zdanlivo uprostred ničoho, niekde v lese, sme z autobusu vystúpili ako jediní. Pešo po vedľajšej ceste sme sa dostali k pozlátenej bráne. Pri nej schovaný malý stánok, v ktorom sme si kúpili lístky a dostali mapku areálu. Neviem prečo, pôvodne som si myslel, že vstup do parku je zadarmo.

At the bus stop, seemingly in the middle of nothing, somewhere in the woods, we got off the bus as the only ones. Walking along the side road, we reached the golden gate. Here's a small little stall where we bought tickets and got the site map. I don't know why, initially I thought the entrance to the park is free.


Podľa mapky teda mierim k oranžériu, kde sa nachádza rozárium. Chodníček vyústil priamo pred oranžérium. Tu sa rozprestiera rad citrusov v tzv. versaillských kvetináčoch a kvetinové partery.

According to the map, I'm going towards an orangery where the rosary is located. The path ended directly in front of the orangery. There is a row of citrus trees in the so-called Versailles flower pots and flower parterres.


  

Oranžérium so "stromoradím" citrusov v kvetináčoch. Vľavo céder libanónsky s previsnutými konármi a vpredu zbierka ruží.

The orangery with a "tree avenue" of citrus trees in pots. Left Lebanon cedar with weeping limbs and at front the collection of roses.Opodiaľ sa už rozlievajú tisícky ruží, kam len oko dovidí. Nektoré rastú voľne v trávniku, iné sa ťahajú po konštrukcii a ďalšie sú zas pekne usporiadané v záhonoch. Každá ruža má menovku s názvom odrody, rokom vzniku odrody a menom šľachtiteľa.

Already, thousands of roses are now spreading anywhere the eye can see. Some grow freely in the lawn, others climb on the construction and others are nicely arranged in the beds. Each rose has a label with the name of cultivar, the year of breeding and the name of the breeder.

Toto je snáď najkrajšia ruža akú kedy som videl. Zlatisté kvety časom nadobúdajú broskyňový odtieň a napokon celé zružovejú. Odroda 'Rose der Hoffnung' od Kordesa.


This is probably the most beautiful rose I've ever seen. The golden flowers get peach accent over time, and later they are completely in pink shade. Cultivar 'Rose de Hoffnung' by Kordes.

Tzv. kaskádové ruže vzniknú, keď sa pôdopokryvná alebo popínavá ruža naštiepi na kmienik. Vyzerá to fantasticky.

So-called cascading roses are created when the groundcover or rambler rose is grafted on the tall rootstock. It looks fantastic.


Ihneď ma zaujal altánok týčiaci sa na kopčeku. Veľmi typická stavba, preto ak natrafíte na nejakú pohľadnicu z Paríža či na zmienku o parížskych ružiach, je dosť možné, že práve altánok tam bude odfotený.

Immediately a gazebo towering on the hill took my attention. A very typical building, so if you see a Paris postcard or a note about Parisian roses, it is quite possible that the gazebo will be displayed there.


  

Ruží bolo nespočet, posúďte sami, ktoré sú krajšie.

The roses were countless, judge yourself, which is more beautiful.

  

Veľmi pekné sú také, ktoré menia farbu. Či už jednoduché alebo plnokveté.

Very nice are the ones that change colour. Whether simple or multiflowered.


V zadnej časti rozária sa ponad cestičku klenú dlhé pergoly. Pri každom stĺpe kvitne iná odroda.

At the back part, a long pergola overhang the path. A different cultivar blooms at each pillar.


  

Zrazu sa stal jedinečný a o to vzácnejší okamih. Prišla ma privítať mačička