Giardino di Boboli

Historický park zo 16. storočia je významnou súčasťou Florencie. Ponúka rozsiahlu oázu zelene, v ktorej sa aj davy turistov rozplynú. Jeho súčasťou sú aj vodné plochy a výhľady na mesto.

The historical park from the 16th century is an important part of Florence. It offers a vast oasis of greenery, in which even the crowds of tourists will melt away. It also includes water features and views of the city.

Taliansko Italy

Tak ako aj botanická záhrada v tomto meste a mnoho iných kľúčových stavieb, aj tento park bol založený majetnou a vplyvnou rodinou Mediciovcov. Hlavný vchod vedie cez Palác Pitti, no ja som sa odviezol z centra mesta autobusom na miesto zvané Porta Romana na západnej strane parku. V malom stánku pri vstupe som si kúpil vstupenku a cez QR kód zobrazený na info tabuli som si mohol stiahnuť mapu parku. Masívne živé ploty tvoria steny - kulisy, pred ktorými sa vynímajú rôzne sochy. Uprostred sa vyníma centrálna os, na ktorej vidno cestu stúpajúcu do kopca. Prešiel som cez lúku obkolesenú kruhovou platanovou alejou až som prišiel k Fontana dell´Oceano. Je to jazierko s ostrovom, na ktorom stojí fontána s Neptúnom obkolesená partermi s citrusmi v kvetináčoch. V jazierku so zelenou vodou nie sú žiadne vodné rastliny, ale za to veľa rýb a vodného vtáctva (kačky a volavky). V čase mojej návštevy však fontána nestriekala. Okolo fontány bolo niekoľko lavičiek a tak som si mohol chvíľu posedieť a oddýchnuť si.

Od fontány som kráčal ďalej po hlavnej osi. Priestranný chodník viedol do kopca popod staré a vysoké stĺpovité cyprusy. Na niektorých miestach vybiehali bočné chodníky na vedľajšie menšie trávnaté plochy orámované živými plotmi. 

Na vrchole kopca je veľká trávnatá plocha so sochou Ghiacciaia - veľká neúplná ľudská hlava. Z plochy sa naskytol pohľad na mesto, časť Paláca Pitti a sochu koňa Pegasa. Na tomto mieste bolo najviac turistov, viacerí tu oddychovali na tráve v tieni solitérnych stromov. 

Cesta ďalej pokračovala dolu kopcom k tzv. amfiteátru. Bola to kruhová trávnatá plocha zarezaná do svahu. Na jednej strane sa nachádzala Neptúnová fontána a na druhej egyptský obelisk. Od Neptúnovej fontány viedlo schodisko po trávnatej terase k soche Abbondanza. Ani táto fontána v tom čase nestriekala. Okolo obelisku sa rozprestieral prísne kosený trávnik a priestranstvo tvoriace dvor pre palácom Pitti. Tu bola ďalšia fontána, ktorá konečne striekala :) Medzi fontánou na terase a záhradou bola priekopa zdobená kvetinovými partermi. To bola jediná pestrá výsadba v celom parku. 

Záhrady Boboli pôsobia ako kultivovaná krajina s rôznymi zákutiami obkolesenými tvarovanými živými plotmi, trávnikmi a stromoradiami. Nebol som očarený bohatou výsadbou a vzácnymi druhmi rastlín, ale napriek tomu je to pekný park tvoriaci zelenú oázu v meste. Od Paláca Pitti je to len na skok ku slávnemu mostu Ponte Vecchio, na ktorom stoja historické domčeky so zlatníctvami. Samotný palác Pitti je rozsiahly komplex galérií s výstavou umenia a v prípade, že si ho chcete pozrieť, vyčleňte si niekoľko hodín na prehliadku.