Podporte nás

Ak sa aj vy rozhodnete podporiť vízie zveľadiť botanickú záhradu, môžete tak urobiť prostredníctvom finančnej pomoci. Ďakujeme!

Identifikačné údaje OZ BotaniKE


Názov: BotaniKE, o.z.

Sídlo: Mánesova 23, 043 52, Košice 

Právna forma: občianske združenie

IČO: 52639461

Banka: FIO banka, a.s.

IBAN: SK31 8330 0000 0029 0173 1352

Radí Vás privítame v botanickej záhrade osobne a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


2 % dane nám môžete darovať až v nasledujúcom kalendárnom roku, teda od 2021.