Podporte nás

Ak sa aj vy rozhodnete podporiť vízie zveľadiť Botanickú záhradu UPJŠ, môžete tak urobiť prostredníctvom finančnej pomoci. Ďakujeme!

Identifikačné údaje OZ BotaniKE


Názov: BotaniKE, o.z.

Sídlo: Mánesova 23, 043 52, Košice 

Právna forma: občianske združenie

IČO: 52639461

DIČ: 2121403504

Banka: FIO banka, a.s.

IBAN: SK31 8330 0000 0029 0173 1352

Radí Vás privítame v botanickej záhrade osobne a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


Za darovanie 2 % dane za rok 2021 Vám budeme veľmi vďační. Predpísané a vopred vyplnené tlačivo si stiahnite kliknutím na odkaz nižšie. Doplňte, prosím, len svoje údaje a toto tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% odovzdajte na daňovom úrade alebo doneste obe tlačivá k nám.