Podporte nás

Ak sa aj vy rozhodnete podporiť vízie zveľadiť Botanickú záhradu UPJŠ, môžete tak urobiť prostredníctvom finančnej pomoci, materiálnej alebo fyzickej. Ďakujeme!

Za darovanie 2 % dane za rok 2023 Vám budeme veľmi vďační. Predpísané tlačivo (Vyhlásenie) si stiahnite kliknutím na odkaz nižšie. Doplňte, prosím, svoje údaje.

Toto tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti odovzdajte na daňovom úrade alebo doneste obe tlačivá k nám najneskôr do konca apríla 2024.

V prípade, že si podávate daňové priznanie sám (a nie váš zamestnávateľ), je potrebné ho podať najneskôr do konca marca 2024.

Darujte 2 %
alebo finančnú pomoc

Pokiaľ Vám čas alebo okolnosti neumožňujú zapojiť sa manuálne do našich aktivít, ale radi by ste naše úsilie podporili, môžete nám pomôcť poskytnutím finančného daru alebo 2% z dane. Radí Vás privítame v botanickej záhrade osobne a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.                                              IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OZ BotaniKE SÚ:

 
Názov: BotaniKE, o.z.
Sídlo: Mánesova 23, 043 52, Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 52639461  DIČ: 2121403504
Registračné číslo:  VVS/1-900/90-57263
Banka: FIO banka, a.s.
SWIFT(BIC): FIOZSKBA
IBAN: SK31 8330 0000 0029 0173 1352

Firemné dobrovoľníctvo

Aj Vaša firma či spoločnosť môže pomôcť pri starostlivosti o areál najväčšej botanickej záhrady na Slovensku. Zapojiť sa do dobrovoľníckeho programu sa môžete už dnes!

 
teambuilding v peknom prostredí
práce vo vonkajšom areáli
práce v skleníkoch
možnosť propagácie a vyjadrenia vďaky v areáli alebo online

Dobrovoľník

Chcete pomôcť vlastnými rukami? Ponúkame zaujímavé aktivity a prácu pre jednotlivcov, či už dospelých alebo študentov

 
možnosť oficiálneho potvrdenia dobrovoľníctva/praxe
flexibilita
čas strávený v zeleni a v nápomocnom kolektíve

Materiálna pomoc

Radi pestujete a množíte vlastné rastliny? Máte rôzne prebytky? My im u nás poskytneme nový domov. Po dohode prijímame: 

 
exteriérové mrazuvzdorné rastliny - trvalky, dreviny, letničky,  cibuľoviny 
tropické a subtropické rastliny
semienka