O nás

Počuli ste už o BotaniKE? Občianske združenie BotaniKE má za cieľ podporovať aktivity súvisiace s ochranou a starostlivosťou o areál Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Symbolom tejto inštitúcie je orchidea menom črievičkovec a náš cieľ sme vyjadrili v našom logu zobrazujúcom ruku starajúcu sa o tento kvet. A keďže pôsobíme v Košiciach, posledné dve písmená vyjadrujú skratku tohto mesta. 

Poslanie
 • Ochrana a starostlivosť o areál Botanickej záhrady UPJŠ
 • Podpora zabezpečovania dostatku vody pre zeleň v Botanickej záhrade UPJŠ
 • Podieľať sa na revitalizácii a obnove jednotlivých plôch v areáli Botanickej záhrady UPJŠ
 • Pomoc pri starostlivosti, ošetrovaní a údržbe jestvujúcich vysadených plôch v areáli Botanickej záhrady UPJŠ
 • Tvorba nových tematických záhonov a starostlivosť, ošetrovanie a údržba o ne v areáli Botanickej záhrady UPJŠ
 • Podpora ekologického hospodárstva a biologického boja proti škodcom v Botanickej záhrade UPJŠ
 • Zabezpečenie zrozumiteľného informačného systému v areáli Botanickej záhrady UPJŠ
 • Zabezpečovať vzdelávacie aktivity pre laickú verejnosť vrátane žiakov a študentov
 • Spolupracovať s inými občianskymi združeniami a inštitúciami pri sprístupňovaní hodnôt zeleného dedičstva
 • Propagovanie potreby zelene v meste a starostlivosti o ňu
 • Poskytovanie poradenstva pri riešení zelených projektov