Naše projekty

Na tejto stránke nájdeš zoznam projektov, ktoré sme vytvorili pre Botanickú záhradu UPJŠ. Práve na ne hľadáme finančné zdroje, preto ak by si nám rád s tým pomohol, ozvi sa. 

Plánované projekty

Pôvodný stav
Príklad navrhovaného stavu z časti, ktorá je už po rekonštrukcii

Rekonštrukcia skleníka Viktória

Cieľom projektu je rekonštrukcia opláštenia a kúrenia skleníka Viktória vrátane inžinierskych sietí a revitalizácie výsadby tropických rastlín.

Súčasný stav: Skleník Viktória je najteplejší a najvlhkejší skleník botanickej záhrady a je domovom množstva tropických druhov z celého sveta. Jeho konštrukcia je silne korodovaná, dochádza k únikom tepla, vykurovacie telesá sú opotrebované a do skleníka zateká. Jeho súčasťou sú aj dve jazierka a počas mája a júna tu prebieha výstava živých motýľov.

Navrhovaný stav: oprava konštrukcie skleníka, opláštenie tzv. lexanom, automatické otváranie okien, nové kúrenie a ohrev vody, nový povrch chodníkov, zavedenie audio-vizuálneho systému a nové usporiadanie tropickej vegetácie pripravia pre návštevníkov neopakovateľný dojem tropickej džungle. Výrazne sa zlepší vizuál skleníka, ako zvnútra tak aj navonok. Dôjde k úspore energií a rastlinám sa zabezpečí stabilnejšie prostredie.

Odhadované náklady: 200 000€ - 300 000€ bez projektovej dokumentácie

Oprava fontány

Cieľom projektu je rekonštrukcia fontány do stavu, aby spĺňala technické aj estetické parametre. 

Súčasný stav: Fontána v tvare pyramídy bola postavená počas revitalizácie areálu začiatkom 90-tych rokov. Jej súčasťou je kaskáda a bazén s vodnými rastlinami a rybami. Fontána je zároveň zdrojom vody pre umelý potôčik a napája jazierko v dolnom areáli. Jej travertínový obklad sa rozpadá, hydroizolácia fontány aj bazéna už nie je plne funkčná a kvôli tomu je nutné bazén na zimu vypúšťať a vodné rastliny a ryby sťahovať. 

Navrhovaný stav: nová hydroizolácia fontány aj bazéna vrátane technológie, úprava blízkeho okolia fontány vrátane chodníkov, možný nový vizuál po architektonickej súťaži

Odhadované náklady: 100 000€ 

Rekonštrukcia starej dielne

Cieľom projektu je rekonštrukcia dielne na nový multifunkčný výchovno-vzdelávací priestor.

Súčasný stav: Tzv. stará stolárska dielňa je v havarijnom stave. Chýba hydroizolácia strechy, je nutná kompletná výmena elektroinštalácie, sietí a rozvodov, okien, dverí a fasády. Budova sa nachádza pred vstupom do technickej časti vonkajšieho areálu a zároveň je na trase dendrologického náučného chodníka. 

Navrhovaný stav:  priestor pre výchovno-vzdelávacie aktivity pre žiakov a študentov vo forme "bádateľne", trvalá expozícia histórie botanickej záhrady a botanického výskumu. Priestor pre dočasné interiérové expozície a zázemie pre dobrovoľníkov a praktikantov.  Extenzívna pochôdzna zelená strecha s učebňou pod holým nebom. Zvedenie dažďovej vody do novej dažďovej záhrady pred budovou.

Odhadované náklady: 170 000€

Oprava dielne

Cieľom projektu je oprava fasády, okien a dverí s využitím grafity art.

Súčasný stav: Na zadnom dvore sa nachádza funkčná dielňa, ktorá aktuálne vyžaduje renováciu fasády. Po rekonštrukcii hlavnej budovy je tak dielňa viac nápadná svojim zanedbaným stavom. Budova nespĺňa energetické požiadavky.

Navrhovaný stav:  Je nutná sanácia starej omietky, zateplenie, výmena okien a dverí a finálna úprava fasády. Dielňa na nachádza pri zadnom vstupe do expozičných skleníkov a je preto viditeľná aj pre verejnosť. Naše občianske združenie žiadalo neúspešne o grant pre projekt Grafity art v Botanickej záhrade UPJŠ, ktorého cieľom je priniesť urban jungle na fasádu. Tým by bol motív tropickej džungle prenesený zo skleníkov do vonkajšieho areálu. 

Odhadované náklady: 30 000€

Sedenie v anglickom štýle

Cieľom projektu je vybudovať nové sedenie pre návštevníkov botanickej záhrady. Bude sa nachádzať blízko vstupu, po ľavej strane chodníka vedúceho do vonkajších expozícií.

Súčasný stav: z plochy boli odstránené staré kry borievok a trávnik. Prerastené kry tisov sa plánujú orezať v zimných mesiacoch vo vlastnej réžii. Pôvodná magnólia ostane súčasťou nového plánu, vyžaduje však orez. Kvetináče s prenosnými rastlinami sa vykladajú pozdĺž chodníka, čím sa ten zužuje a zmenšuje sa jeho priechodnosť ako pre návštevníkov, tak aj pre stroje. 

Navrhovaný stav: plocha bude rozdelená na tri celky. Každý celok bude mať rozmery 3 x 5 m. Súčasťou jedného celku budú dve lavičky a lem z kvetináčov s prenosnými rastlinami. Povrch bude z pevnej dlažby, aby uniesol kvetináče a záťaž UNC stroja. Lavičky budú v prírodnej farbe, aby ladili s celkovým štýlom záhrady a ostatného mobiliáru. Sedenie bude zo zadnej strany lemované tismi v tvare gule, čo dodá miestu formalitu a zelené pozadie umožní vyniknúť prenosným rastlinám. Na jar poskytne magnólia vizuálny zážitok.

Odhadované náklady: 8000€

Pôvodný stav
Vizualizácia v 3D

Dokončené projekty

Záhon pri vstupe

Cieľom projektu je vysadiť záhon pred vstupom do vestibulu tak, aby bol atraktívny čo najdlhšie, pôsobil tropicky a obsahoval modré farby v súlade s vizuálom vestibulu.

Súčasný stav: záhon je vyvýšený pomocou betónovej dlažby. V strede rastie banánovník (Musa basjoo) a v rohu dominanta a vzácny exemplár starej magnólie veľkokvetej. Pod ňou je niekoľko krov lagerstrémií a zvyšok sa osadzuje sezónnymi rastlinami (cibuľoviny, letničky).

Navrhovaný stav: záhon sa vysadí atraktívnymi druhmi, poskytujúcimi zaujímavé listy a kvety. Výsadba bude výškovo odstupňovaná smerom k magnólii. Navrhované sú okrasné trávy s úzkymi listami (napr. pennisetum) a druhy so širokými listami, aby vznikol kontrast tvarov a štruktúry (nap. tetrapanax papyrifer ‘Steroidal Giant‘, rheum palmatum, persicaria virginiana ‘Painters Palette‘). Doplnia sa aj stálozelené druhy ako aucuba ‘Sulphurea Marginata‘ a voňavá choisya ‘Aztec Pearl‘. Efekt kvetov doplnia nízke odrody budlejí s voňavými fialovými kvetmi, modré agapanty ‘Northern Star‘ a modré pakosty ‘Rozanne‘. Provizórny múrik z dlažby sa nahradí trvalejším riešením, napr. gabiony so sedením. Banánovník sa presadí do záhonu s exotmi (projekt 4). Niektoré lagerstrémie bude nutné odstrániť (presadiť). Rovnaké druhy sa vysadia na opačnú stranu vchodu do vestibulu, nad múrik, čím dôjde k zjednoteniu výsadby. Lonicera pileata sa odstráni. Múrik bude skrášlený muralistickým dielom s pomocou umelcov na tému zeleň.
Odhadované náklady: 1500€

V RÁMCI REKONŠTRUKCIE BUDOVY A DVORA V LETE 2022 DOŠLO K ROZŠÍRENIU ZÁHONU A NOVEJ VÝSADBE V ČIASTOČNE NAVRHOVANOM ROZSAHU
Pôvodný stav, pohľad vpravo od vchodu
Vizualizácia - návrh použitých druhov
Nový záhon, rok po vysadení (leto 2023)

Moderný trvalkový záhon

Cieľom projektu je vysadiť nový trvalkový záhon na mieste súčasného letničkového záhona pod starou morušou. Bude dizajnovaný v štýle holandského architekta Pieta Oudolfa s využitým trvaliek a tráv vo fialových, modrých a ružových odtieňoch. Súčasťou bude aj zopár krov a druhov v žltej farbe, na dodanie akcentu a napätia.

Súčasný stav: pod morušou sa nachádzajú tieňomilné trvalky ako napr. čemerice, paprade, funkie a akanty. Na slnečnej strane je výsadba letničiek, zopár trvaliek a figovníkov. Letničky vyžadujú veľa starostlivosti a zalievania.

Navrhovaný stav: moderný trvalkový záhon na slnečnej strane vytvorí oči priťahujúci prvok. Kvety v modrých odtieňoch, doplnené vzdušným habitusom tráv a akcentom žltej farby budú pútať pozornosť počas celej sezóny. Súčasťou budú aj také druhy, ktoré poskytujú textúru počas zimných mesiacov. Použité druhy obohatia sortiment botanickej záhrady a poukážu na súčasný trend vysádzania hmyzu priateľských rastlín v mestách. Trvalky vyžadujú menej starostlivosti a zálievky, čím dôjde k úspore ľudskej práce. Jarný aspekt bude doplnený cibuľovinami. Figovníky ostanú zachované, vytvoria „druhé poschodie“ zelene.

TENTO PROJEKT SA V OKTÓBRI 2020 PODARILO USKUTOČNIŤ S FINANČNOU PODPOROU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE.  

Pôvodný stav
Plán výsadby
Tabuľka sezónneho aspektu použitých druhov
Záhon dva roky po výsadbe

Bylinková knižnica pre (ne)vidiacich

Cieľom projektu je vytvoriť novú bylinkovú záhradu v tvare pravidelných parterov, podobnú zámockému štýlu, prispôsobenú zrakovo a pohybovo postihnutým. Každý parter bude tematicky vysadený podľa účelu byliniek.

Súčasný stav: jedná sa o dve plochy. Na prvej je z väčšej časti trávnik a menší záhon s bylinkami. Na druhej ploche je súvislá výsadba bylín a liečiviek, ktorá je však aktuálne v provizórnom stave.

Navrhovaný stav: pravidelná bylinková záhrada s 20 partermi. Pozostáva z jednej časti s 8 záhonmi, rozdelených podľa využitia liečby: dýchacie cesty, pre ženy, žalúdok a trávenie, stres, svaly a kĺby, pokožka, močové cesty, imunita. Druhá časť, ktorá je užšia a dlhšia, je rozdelená na 12 parterov. 6 záhonov je vyčlenených pre expozíciu prenosných (sub)tropických rastlín a zvyšné na tému repelenty, ovocné bylinky, jedlé kvety, korenie a ukážka zeleniny. Pravidelnú mozaiku záhonov umocnia mlátové cestičky a 3 malé stredové záhony v križovaní ciest. Tie poslúžia ako priestor pre zaujímavé záhradné prvky či umenie. Cieľom je partery prispôsobiť zrakovo postihnutým použitím vhodného informačného systému a interaktívnych tabúľ. Celá záhrada bude bezbariérová, aby slúžila aj imobilným. 


Odhadované náklady:  

plocha parterov 1 až 8: 8000€

plocha parterov 9 až 20: 10 000€

GRANT PRE TENTO PROJEKT VO VARIANTE ZÁHONOV 9-20 BOL SCHVÁLENÝ V AUGUSTE 2022. TERMÍN REALIZÁCIE BOL OKTÓBER 2022. 

Pôvodný stav
Návrh rozloženia jednotlivých záhonov
Nová bylinková záhrada tesne po dokončení (10/2022)
Pôvodný stav
Vizualizácia - navrhované druhy

Záhon s exotmi

Cieľom projektu je doplniť jestvujúci dlhý záhon pri skleníkoch atraktívnymi drevinami s exotickým vzhľadom.

Súčasný stav: záhon dlhý 67 m a hlboký 7 m sa tiahne pozdĺž pestovateľských skleníkov naprieč hlavným vonkajším areálom. Je tu lem z levandulí, niekoľko krov borievok, lagerstrémií, aukuby, veľký tis, kry budlejí a orgovánov, veľká magnólia a okrasná čerešňa, záhon s mrazuvzdornými kaktusmi a takisto aj zopár vyšších tují. Záhon je orientovaný na juh a chránený zo severu skleníkmi, poskytuje tak závetrie pre chúlostivejšie druhy.

Navrhovaný stav: je potrebné odstrániť niekoľko budlejí a orgovánov, ktoré sa príliš rozrastajú. Nezaujímavé druhy ihličnanov (borievky a tuje) sa odstránia. Uvoľnené miesto sa vysadí atraktívnymi vzácnymi druhmi – araucaria ‘Robusta Gheri´, albizia julibrissin, lagerstroemia ‘Dynamite‘, crocosmia ´Lucifer´, stipa gigantea, a eucalyptus pauciflora. Lem z levandulí sa zúži a predĺži. Záhon tak dostane „tropický look“ a vytvorí nezameniteľné pozadie pre celý areál. Cesta vedúca ku skleníkom, ktorá rozdeľuje tento záhon, bude olemovaná nízkym stálozeleným živým plotom s topiary v tvare gule na začiatku plota.

POČAS ROKOV 2019 A 2020 BOL TENTO ZÁHON VLASTNÝMI SILAMI ČIASTOČNE UPRAVENÝ PODĽA TOHTO PLÁNU.

Pôvodný stav
Príklad modernej hliníkovej pergoly
Nová pergola tesne po dokončení (10/2022)

Pergola pre popínavky

Cieľom projektu je vybudovať dizajnovo atraktívnu pergolu pre popínavé rastliny cez jestvujúci chodník pri potôčiku.

Súčasný stav: Pri chodníku vedúcom pozdĺž potôčika rastú popínavky ako campsis radicans, wisteria a fallopia aubertii. Akákoľvek popínacia konštrukcia chýba a tak sa rastliny šplhajú po iných drevinách a zasahujú do chodníka.

Navrhovaný stav: okolo chodníka sa postaví drevená/kovová/murovaná konštrukcia v súčinnosti s umelcami, ktorá umožní popínavkám ťahať sa do výšky a ponad chodník. Konštrukcia sama o sebe predstavuje zaujímavý architektonický prvok a preto skrášli záhradu aj v zimnom období. Na jar na nej vyniknú fialové vistérie, v lete zas oranžové trúbkovce a biely pohánkovec. K pergole sa doplnia ďalšie zaujímavé druhy, ako napr. akébia, plamienky či zemolez. Vznikne zaujímavý kvetinový tunel, ktorý poslúži ako vstupná brána do spodnej časti areálu.

Odhadované náklady: 6000€ - 10 000€

GRANT PRE TENTO PROJEKT BOL SCHVÁLENÝ V AUGUSTE 2022. TERMÍN REALIZÁCIE BOL OKTÓBER 2022.

Záhony ako obraz

Cieľom projektu je orámovať už jestvujúce záhony dlažbou, aby výsadba viac vynikla. Podobne ako keď obraz vynikne až v ráme. Dôjde aj k zjednodušeniu údržby (pletie, kosenie).

Súčasný stav: záhony krov a trvaliek nachádzajúce sa na hlavnej ploche (pri altánku, okolo trávnikov) a lem krov v spodnej časti záhrady nie je žiadnym spôsobom oddelený od okolitého trávnika. Ten vrastá do záhonov, dochádza k ich zaburiňovaniu a počas kosenia nie je zjavné, kde je hranica záhonu, čo vedie niekedy aj k poškodzovaniu výsadby.

Navrhovaný stav: záhony sa orámujú obrubníkom tvoreným jedným radom dlažobných kociek/pálených tehál, čím dostanú definovaný tvar a vyniknú krivky záhona. Na niektorých miestach sa záhony mierne rozšíria, aby existujúca výsadba mala viac miesta a lepšie vynikla. Vzhľadom na to, že obruba nebude vystavovaná veľkej záťaži a zem je tu ílovitá, stačí ju položiť do pieskového lôžka. 


V PRIEBEHU ROKOV 2019, 2020 A 2021 BOLI VŠETKY ZÁHONY NA HLAVNEJ PLOCHE A  V DOLNEJ ČASTI ZÁHRADY TAKTO UPRAVENÉ VLASTNÝMI SILAMI. 

Pôvodný stav
Premeny záhona - pôvodný stav a súčasný stav

Noc v džungli

Cieľom projektu je zaviesť do skleníkov audio-vizuálnu techniku, umožňujúcu osvetlenie a ozvučenie expozícií. Vytvorí sa tým nová služba – večerné/nočné prehliadky tropickej džungle.

Súčasný stav: Tri veľké skleníky prešli rekonštrukciou v roku 2014 vrátane nových chodníkov a výsadby. Kvôli chýbajúcemu osvetleniu sú zatvárané už o 15-stej hodine, čo je limitujúci faktor pre návštevníkov aj pre zamestnancov botanickej záhrady.

Navrhovaný stav: základné osvetlenie chodníkov a výsadby, podsvietenie vybraných zaujímavých rastlín farebnými svetlami, premietanie pohyblivých obrázkov, montáž reproduktorov a ovládania techniky. Pomocou týchto technológií budú môcť návštevníci zažiť jedinečnú atmosféru nočnej džungle vrátane zvukov zvierat či búrky. Vďaka možnosti programovať audio-vizuálnu techniku, prehliadky môžu byť tematické s konkrétnou atmosférou.


VĎAKA FINANČNÉMU DARU SPOLOČNOSTI VSE HOLDING a.s. BOL TENTO PROJEKT REALIZOVANÝ V MESIACOCH SEPTEMBER AŽ NOVEMBER 2021. 

Pôvodný stav
Osvetlenie po realizácii projektu
Plagát novej udalosti (12/2022)