Naše projekty

Na tejto stránke nájdeš zoznam projektov, ktoré sme vytvorili pre Botanickú záhradu UPJŠ. Práve na ne hľadáme finančné zdroje, preto ak by si nám rád s tým pomohol, ozvi sa. 

Pôvodný stav
Príklad navrhovaného stavu z časti, ktorá je už po rekonštrukcii

Rekonštrukcia skleníka Viktória

Cieľom projektu je rekonštrukcia opláštenia a kúrenia skleníka Viktória vrátane inžinierskych sietí a revitalizácie výsadby tropických rastlín.

Súčasný stav: Skleník Viktória je najteplejší a najvlhkejší skleník botanickej záhrady a je domovom množstva tropických druhov z celého sveta. Jeho konštrukcia je silne korodovaná, dochádza k únikom tepla, vykurovacie telesá sú opotrebované a do skleníka zateká. Jeho súčasťou sú aj dve jazierka a počas mája a júna tu prebieha výstava živých motýľov.

Navrhovaný stav: oprava konštrukcie skleníka, opláštenie tzv. lexanom, automatické otváranie okien, nové kúrenie a ohrev vody, nový povrch chodníkov, zavedenie audio-vizuálneho systému a nové usporiadanie tropickej vegetácie pripravia pre návštevníkov neopakovateľný dojem tropickej džungle. Výrazne sa zlepší vizuál skleníka, ako zvnútra tak aj navonok. Dôjde k úspore energií a rastlinám sa zabezpečí stabilnejšie prostredie.

Odhadované náklady: 200 000€ - 300 000€


Oprava fontány

Cieľom projektu je rekonštrukcia fontány do stavu, aby spĺňala technické aj estetické parametre. 

Súčasný stav: Fontána v tvare pyramídy bola postavená počas revitalizácie areálu začiatkom 90-tych rokov. Jej súčasťou je kaskáda a bazén s vodnými rastlinami a rybami. Fontána je zároveň zdrojom vody pre umelý potôčik a napája jazierko v dolnom areáli. Jej travertínový obklad sa rozpadá, hydroizolácia fontány aj bazéna už nie je plne funkčná a kvôli tomu je nutné bazén na zimu vypúšťať a vodné rastliny a ryby sťahovať. 

Navrhovaný stav: nová hydroizolácia fontány aj bazéna vrátane technológie, úprava blízkeho okolia fontány vrátane chodníkov, možný nový vizuál po architektonickej súťaži

Odhadované náklady: 100 000€ 

Rekonštrukcia starej dielne

Cieľom projektu je rekonštrukcia dielne na nový multifunkčný výchovno-vzdelávací priestor.

Súčasný stav: Tzv. stará stolárska dielňa je v havarijnom stave. Chýba hydroizolácia strechy, je nutná kompletná výmena elektroinštalácie, sietí a rozvodov, okien, dverí a fasády. Budova sa nachádza pred vstupom do technickej časti vonkajšieho areálu a zároveň je na trase dendrologického náučného chodníka. 

Navrhovaný stav:  priestor pre výchovno-vzdelávacie aktivity pre žiakov a študentov vo forme "bádateľne", trvalá expozícia histórie botanickej záhrady a botanického výskumu. Priestor pre dočasné interiérové expozície a zázemie pre dobrovoľníkov a praktikantov.  Extenzívna pochôdzna zelená strecha s učebňou pod holým nebom 

Odhadované náklady: 170 000€

Oprava dielne

Cieľom projektu je oprava fasády, okien a dverí s využitím grafity art.

Súčasný stav: Na zadnom dvore sa nachádza funkčná dielňa, ktorá aktuálne vyžaduje renováciu fasády. Po rekonštrukcii hlavnej budovy je tak dielňa viac nápadná svojim zanedbaným stavom. Budova nespĺňa energetické požiadavky.

Navrhovaný stav:  Je nutná sanácia starej omietky, zateplenie, výmena okien a dverí a finálna úprava fasády. Dielňa na nachádza pri zadnom vstupe do expozičných skleníkov a je preto viditeľná aj pre verejnosť. Naše občianske združenie žiadalo neúspešne o grant pre projekt Grafity art v Botanickej záhrade UPJŠ, ktorého cieľom je priniesť urban jungle na fasádu. Tým by bol motív tropickej džungle prenesený zo skleníkov do vonkajšieho areálu. 

Odhadované náklady: 10 000€

Sedenie v anglickom štýle

Cieľom projektu je vybudovať nové sedenie pre návštevníkov botanickej záhrady. Bude sa nachádzať blízko vstupu, po ľavej strane chodníka vedúceho do vonkajších expozícií.

Súčasný stav: z plochy boli odstránené staré kry borievok a trávnik. Prerastené kry tisov sa plánujú orezať v zimných mesiacoch vo vlastnej réžii. Pôvodná magnólia ostane súčasťou nového plánu, vyžaduje však orez. Kvetináče s prenosnými rastlinami sa vykladajú pozdĺž chodníka, čím sa ten zužuje a zmenšuje sa jeho priechodnosť ako pre návštevníkov, tak aj pre stroje. 

Navrhovaný stav: plocha bude rozdelená na tri celky. Každý celok bude mať rozmery 3 x 5 m. Súčasťou jedného celku budú dve lavičky a lem z kvetináčov s prenosnými rastlinami. Povrch bude z pevnej dlažby, aby uniesol kvetináče a záťaž UNC stroja. Lavičky budú v prírodnej farbe, aby ladili s celkovým štýlom záhrady a ostatného mobiliáru. Sedenie bude zo zadnej strany lemované tismi v tvare gule, čo dodá miestu formalitu a zelené pozadie umožní vyniknúť prenosným rastlinám. Na jar poskytne magnólia vizuálny zážitok.

Odhadované náklady: 8000€Pôvodný stav
Vizualizácia v 3D

Záhon pri vstupe

Cieľom projektu je vysadiť záhon pred vstupom do vestibulu tak, aby bol atraktívny čo najdlhšie, pôsobil tropicky a obsahoval modré farby v súlade s vizuálom vestibulu.

Súčasný stav: záhon je vyvýšený pomocou betónovej dlažby. V strede rastie banánovník (Musa basjoo) a v rohu dominanta a vzácny exemplár starej magnólie veľkokvetej. Pod ňou je niekoľko krov lagerstrémií a zvyšok sa osadzuje sezónnymi rastlinami (cibuľoviny, letničky).

Navrhovaný stav: záhon sa vysadí atraktívnymi druhmi, poskytujúcimi zaujímavé listy a kvety. Výsadba bude výškovo odstupňovaná smerom k magnólii. Navrhované sú okrasné trávy s úzkymi listami (napr. pennisetum) a druhy so širokými listami, aby vznikol kontrast tvarov a štruktúry (nap. tetrapanax papyrifer ‘Steroidal Giant‘, rheum palmatum, persicaria virginiana ‘Painters Palette‘). Doplnia sa aj stálozelené druhy ako aucuba ‘Sulphurea Marginata‘ a voňavá choisya ‘Aztec Pearl‘. Efekt kvetov doplnia nízke odrody budlejí s voňavými fialovými kvetmi, modré agapanty ‘Northern Star‘ a modré pakosty ‘Rozanne‘. Provizórny múrik z dlažby sa nahradí trvalejším riešením, napr. gabiony so sedením. Banánovník sa presadí do záhonu s exotmi (projekt 4). Niektoré lagerstrémie bude nutné odstrániť (presadiť). Rovnaké druhy sa vysadia na opačnú stranu vchodu do vestibulu, nad múrik, čím dôjde k zjednoteniu výsadby. Lonicera pileata sa odstráni. Múrik bude skrášlený muralistickým dielom s pomocou umelcov na tému zeleň.
Odhadované náklady: 1500€

V RÁMCI REKONŠTRUKCIE BUDOVY A DVORA V LETE 2022 DOŠLO K ROZŠÍRENIU ZÁHONU A NOVEJ VÝSADBE V ČIASTOČNE NAVRHOVANOM ROZSAHU


Pôvodný stav, pohľad vpravo od vchodu
Pôvodný stav, pohľad vľavo od vchodu
Vizualizácia - návrh použitých druhov

Moderný trvalkový záhon

Cieľom projektu je vysadiť nový trvalkový záhon na mieste súčasného letničkového záhona pod starou morušou. Bude dizajnovaný v štýle holandského architekta Pieta Oudolfa s využitým trvaliek a tráv vo fialových, modrých a ružových odtieňoch. Súčasťou bude aj zopár krov a druhov v žltej farbe, na dodanie akcentu a napätia.

Súčasný stav: pod morušou sa nachádzajú tieňomilné trvalky ako napr. čemerice, paprade, funkie a akanty. Na slnečnej strane je výsadba letničiek, zopár trvaliek a figovníkov. Letničky vyžadujú veľa starostlivosti a zalievania.

Navrhovaný stav: moderný trvalkový záhon na slnečnej strane vytvorí oči priťahujúci prvok. Kvety v modrých odtieňoch, doplnené vzdušným habitusom tráv a akcentom žltej farby budú pútať pozornosť počas celej sezóny. Súčasťou budú aj také druhy, ktoré poskytujú textúru počas zimných mesiacov. Použité druhy obohatia sortiment botanickej záhrady a poukážu na súčasný trend vysádzania hmyzu priateľských rastlín v mestách. Trvalky vyžadujú menej starostlivosti a zálievky, čím dôjde k úspore ľudskej práce. Jarný aspekt bude doplnený cibuľovinami. Figovníky ostanú zachované, vytvoria „druhé poschodie“ zelene.

TENTO PROJEKT SA V OKTÓBRI 2020 PODARILO USKUTOČNIŤ S FINANČNOU PODPOROU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE.  


Pôvodný stav
Plán výsadby
Tabuľka sezónneho aspektu použitých druhov
Príklad rozkvitnutého trvalkového záhonu

Bylinková knižnica pre (ne)vidiacich

Cieľom projektu je vytvoriť novú bylinkovú záhradu v tvare pravidelných parterov, podobnú zámockému štýlu, prispôsobenú zrakovo a pohybovo postihnutým. Každý parter bude tematicky vysadený podľa účelu byliniek.

Súčasný stav: jedná sa o dve plochy. Na prvej je z väčšej časti trávnik a menší záhon s bylinkami. Na druhej ploche je súvislá výsadba bylín a liečiviek, ktorá je však aktuálne v provizórnom stave.

Navrhovaný stav: pravidelná bylinková záhrada s 20 partermi. Pozostáva z jednej časti s 8 záhonmi, rozdelených podľa využitia liečby: dýchacie cesty, pre ženy, žalúdok a trávenie, stres, svaly a kĺby, pokožka, močové cesty, imunita. Druhá časť, ktorá je užšia a dlhšia, je rozdelená na 12 parterov. 6 záhonov je vyčlenených pre expozíciu prenosných (sub)tropických rastlín a zvyšné na tému repelenty, ovocné bylinky, jedlé kvety, korenie a ukážka zeleniny. Pravidelnú mozaiku záhonov umocnia mlátové cestičky a 3 malé stredové záhony v križovaní ciest. Tie poslúžia ako priestor pre zaujímavé záhradné prvky či umenie. Cieľom je partery prispôsobiť zrakovo postihnutým použitím vhodného informačného systému a interaktívnych tabúľ. Celá záhrada bude bezbariérová, aby slúžila aj imobilným. 


Odhadované náklady:  

plocha parterov 1 až 8: 8000€

plocha parterov 9 až 20: 10 000€

GRANT PRE TENTO PROJEKT VO VARIANTE ZÁHONOV 9-20 BOL SCHVÁLENÝ V AUGUSTE 2022. TERMÍN REALIZÁCIE JE OKTÓBER 2022. Pôvodný stav
Návrh rozloženia jednotlivých záhonov
Príklad bylinkovej záhrady
Pôvodný stav
Vizualizácia - navrhované druhy

Záhon s exotmi

Cieľom projektu je doplniť jestvujúci dlhý záhon pri skleníkoch atraktívnymi drevinami s exotickým vzhľadom.

Súčasný stav: záhon dlhý 67 m a hlboký 7 m sa tiahne pozdĺž pestovateľských skleníkov naprieč hlavným vonkajším areálom. Je tu lem z levandulí, niekoľko krov borievok, lagerstrémií, aukuby, veľký tis, kry budlejí a orgovánov, veľká magnólia a okrasná čerešňa, záhon s mrazuvzdornými kaktusmi a takisto aj zopár vyšších tují. Záhon je orientovaný na juh a chránený zo severu skleníkmi, poskytuje tak závetrie pre chúlostivejšie druhy.

Navrhovaný stav: je potrebné odstrániť niekoľko budlejí a orgovánov, ktoré sa príliš rozrastajú. Nezaujímavé druhy ihličnanov (borievky a tuje) sa odstránia. Uvoľnené miesto sa vysadí atraktívnymi vzácnymi druhmi – araucaria ‘Robusta Gheri´, albizia julibrissin, lagerstroemia ‘Dynamite‘, crocosmia ´Lucifer´, stipa gigantea, a eucalyptus pauciflora. Lem z levandulí sa zúži a predĺži. Záhon tak dostane „tropický look“ a vytvorí nezameniteľné pozadie pre celý areál. Cesta vedúca ku skleníkom, ktorá rozdeľuje tento záhon, bude olemovaná nízkym stálozeleným živým plotom s topiary v tvare gule na začiatku plota.

POČAS ROKOV 2019 A 2020 BOL TENTO ZÁHON VLASTNÝMI SILAMI ČIASTOČNE UPRAVENÝ PODĽA TOHTO PLÁNU.


Pôvodný stav
Príklad navrhovaného stavu
Príklad modernej hliníkovej pergoly

Pergola pre popínavky

Cieľom projektu je vybudovať dizajnovo atraktívnu pergolu pre popínavé rastliny cez jestvujúci chodník pri potôčiku.

Súčasný stav: Pri chodníku vedúcom pozdĺž potôčika rastú popínavky ako campsis radicans, wisteria a fallopia aubertii. Akákoľvek popínacia konštrukcia chýba a tak sa rastliny šplhajú po iných drevinách a zasahujú do chodníka.

Navrhovaný stav: okolo chodníka sa postaví drevená/kovová/murovaná konštrukcia v súčinnosti s umelcami, ktorá umožní popínavkám ťahať sa do výšky a ponad chodník. Konštrukcia sama o sebe predstavuje zaujímavý architektonický prvok a preto skrášli záhradu aj v zimnom období. Na jar na nej vyniknú fialové vistérie, v lete zas oranžové trúbkovce a biely pohánkovec. K pergole sa doplnia ďalšie zaujímavé druhy, ako napr. akébia, plamienky či zemolez. Vznikne zaujímavý kvetinový tunel, ktorý poslúži ako vstupná brána do spodnej časti areálu.

Odhadované náklady: 6000€ - 10 000€

GRANT PRE TENTO PROJEKT BOL SCHVÁLENÝ V AUGUSTE 2022. TERMÍN REALIZÁCIE JE OKTÓBER 2022.

Záhony ako obraz

Cieľom projektu je orámovať už jestvujúce záhony dlažbou, aby výsadba viac vynikla. Podobne ako keď obraz vynikne až v ráme. Dôjde aj k zjednodušeniu údržby (pletie, kosenie).

Súčasný stav: záhony krov a trvaliek nachádzajúce sa na hlavnej ploche (pri altánku, okolo trávnikov) a lem krov v spodnej časti záhrady nie je žiadnym spôsobom oddelený od okolitého trávnika. Ten vrastá do záhonov, dochádza k ich zaburiňovaniu a počas kosenia nie je zjavné, kde je hranica záhonu, čo vedie niekedy aj k poškodzovaniu výsadby.

Navrhovaný stav: záhony sa orámujú obrubníkom tvoreným jedným radom dlažobných kociek/pálených tehál, čím dostanú definovaný tvar a vyniknú krivky záhona. Na niektorých miestach sa záhony mierne rozšíria, aby existujúca výsadba mala viac miesta a lepšie vynikla. Vzhľadom na to, že obruba nebude vystavovaná veľkej záťaži a zem je tu ílovitá, stačí ju položiť do pieskového lôžka. 


V PRIEBEHU ROKOV 2019, 2020 A 2021 BOLI VŠETKY ZÁHONY NA HLAVNEJ PLOCHE A  V DOLNEJ ČASTI ZÁHRADY TAKTO UPRAVENÉ VLASTNÝMI SILAMI. 


Pôvodný stav
Pôvodný stav
Príklad navrhovaného stavu

Noc v džungli

Cieľom projektu je zaviesť do skleníkov audio-vizuálnu techniku, umožňujúcu osvetlenie a ozvučenie expozícií. Vytvorí sa tým nová služba – večerné/nočné prehliadky tropickej džungle.

Súčasný stav: Tri veľké skleníky prešli rekonštrukciou v roku 2014 vrátane nových chodníkov a výsadby. Kvôli chýbajúcemu osvetleniu sú zatvárané už o 15-stej hodine, čo je limitujúci faktor pre návštevníkov aj pre zamestnancov botanickej záhrady.

Navrhovaný stav: základné osvetlenie chodníkov a výsadby, podsvietenie vybraných zaujímavých rastlín farebnými svetlami, premietanie pohyblivých obrázkov, montáž reproduktorov a ovládania techniky. Pomocou týchto technológií budú môcť návštevníci zažiť jedinečnú atmosféru nočnej džungle vrátane zvukov zvierat či búrky. Vďaka možnosti programovať audio-vizuálnu techniku, prehliadky môžu byť tematické s konkrétnou atmosférou.


VĎAKA FINANČNÉMU DARU SPOLOČNOSTI VSE a.s. BOL TENTO PROJEKT REALIZOVANÝ V MESIACOCH SEPTEMBER AŽ NOVEMBER 2021. 

Pôvodný stav
Príklad navrhovaného stavu zo skleníkov v Prahe