Služby BZ UPJŠ

Botanická záhrada ponúka jedinečné priestory pre komerčné aj nekomerčné účely. Areál prekvitajúci rastlinami z celého sveta je ideálny práve pre Váš zámer. Vyberte si z nasledujúcej ponuky a v prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme s výberom konkrétnej služby a poskytneme konzultácie.  Ďakujeme Vám za záujem a prajeme príjemné chvíle.


Kaviareň Botanicafé

Od leta 2022 funguje v areáli botanickej záhrady samostatná kaviareň, ktorá je otvorená nielen pre hostí záhrady, ale aj pre návštevníkov bez vstupenky. Všetky informácie o kaviarni nájdete na jej sociálnych sieťach a na webe

Sprievodca

Sprevádzanie v skleníkoch

Prehliadka tropickej a subtropickej flóry v slovenskom jazyku je možná počas celého roka v pracovných dňoch, podľa aktuálne sprístupnených expozícií. Veľkosť skupiny na jeden vstup je do 25 účastníkov. Pri záujme je potrebné sa objednať telefonicky na čísle 055/234 1667.

Možné vstupy o 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 hod.

Prehliadka trvá približne 45 minút.

Je potrebné uhradiť riadne vstupné pre dospelého alebo dieťa.

Cena za sprievodcovskú službu na jednu skupinu 10 €

Sprevádzanie v anglickom jazyku

Prehliadka skleníkov alebo vonkajšieho areálu v anglickom jazyku je možná po predošlej dohode. Pri záujme je potrebné kontaktovať vrátnicu osobne alebo telefonicky na čísle 055/234 1667.

Je potrebné uhradiť riadne vstupné pre dospelého alebo dieťa. 

Cena za sprievodcovskú službu na jednu skupinu do 25 účastníkov 15 €

Zážitkové sprevádzanie

Prehliadka vonkajšieho areálu v slovenskom jazyku s cieľom spoznať rastliny dotykmi, vôňou a chuťou. Sprevádzanie je možné iba pri priaznivom počasí.

Veľkosť skupiny na jeden vstup je do 25 účastníkov. Pri záujme o toto sprevádzanie je nutné objednať sa mailom martin.piznak@upjs.sk (objednávka je platná až po obdržaní potvrdzujúceho emailu), prípadne telefonicky na čísle 055/234 1669, najneskôr dva pracovné dni vopred.

Možné vstupy o 9:00, 10:30 alebo 13:00 hod, prípadne dohodou.

Prehliadka trvá približne 60 minút.

Je potrebné uhradiť riadne vstupné pre dospelého alebo dieťa.

Cena za sprievodcovskú službu na jednu skupinu 10 €

Včelársky náučný chodník

Poskytnutie pracovných listov pre žiakov k včelárskemu náučnému chodníku. Je potrebné objednať sa na vrátnici (055/234 1667) a v prípade záujmu o prehliadku s pracovnými listami kontaktujte RNDr. Andreu Fridmanovú, PhD. aspoň 3 pracovné dni vopred (andrea.fridmanova@upjs.sk, 0917 137 463).

Je potrebné uhradiť riadne vstupné pre dospelého alebo dieťa. 

K dispozícii je aj sprievodcovská služba. Cena za jednu skupinu do 25 účastníkov 10€

Dendrologický náučný chodník

Dendrologický náučný chodník v dĺžke 1700 m zahŕňa ukážku 80 pôvodných aj introdukovaných drevín vyznačených informačnými tabuľkami. Súčasťou chodníka je aj päť stanovíšť s interaktívnymi edukačnými tabuľami a fitness prvkami, ktoré sú doplnené šmýkačkou, lanovou dráhou a lavičkami. Všetky informácie na trase chodníka sú v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku. Pre základné a stredné školy ponúkame pracovné listy so zaujímavými úlohami. Ak máte záujem o sprevádzanie na dendrologickom náučnom chodníku je potrebné objednať sa na vrátnici (055/234 1667) a v prípade záujmu o prehliadku s pracovnými listami kontaktujte RNDr. Andreu Fridmanovú, PhD. aspoň 3 pracovné dni vopred (andrea.fridmanova@upjs.sk, 0917 137 463).

Je potrebné uhradiť riadne vstupné pre dospelého alebo dieťa.

Sprievodcovská služba pre jednu skupinu do 25 účastníkov je 10 €.

Fotografovanie

Súkromné nekomerčné 

Poskytnutie skleníkov a vonkajšieho areálu na fotografovanie podujatí ako sú svadby, oslavy, promócie a fotografovanie rodín

Je potrebné uhradiť riadne vstupné pre dospelého alebo dieťa. Fotografovanie je možné len počas otváracích hodín.

Za fotografovanie sa platí jednorazový poplatok 20€

Pre viac info kontaktujte nás na: martina.hyrosova@upjs.sk

Komerčné

Poskytnutie skleníkov a vonkajšieho areálu na fotografovanie komerčných akcií. V prípade záujmu je nutné osobné dohodnutie aspoň 3 pracovné dni vopred.

Pred aktivitou je potrebné uzavrieť dohodu o prenájme.

Pre viac info kontaktujte nás na: agnesa.klimova@upjs.sk

Svadobné obrady

Poskytnutie altánku, lavičiek, trávnatej plochy, 2 stolov a stoličky vo vonkajšom areáli pre svadobný obrad. Objednávateľ si zabezpečuje dekorácie sám. Podmienkou konania svadobného obradu je dohoda s matrikou na mestskom úrade a s botanickou záhradou

Platí sa jednorazový poplatok na sekretariáte botanickej záhrady 150€

Pre viac info kontaktujte nás na: martina.hyrosova@upjs.sk

Plyšák za cumlík

Odúčate svoje dieťa od cumlíka a zdá sa Vám, že sa ho nechce vzdať? Príďte spoločne do botanickej záhrady, zaveste cumlík na strom a vymeňte ho za pekného plyšáka. Pri každej návšteve záhrady potom môžete cumlík skontrolovať.

V prípade záujmu kontaktujte RNDr. Andreu Fridmanovú, PhD. andrea.fridmanova@upjs.sk, 0917 137 463

Je potrebné uhradiť riadne vstupné pre dospelého alebo dieťa. Dieťa do 6 rokov je zdarma

Podujatia a akcie

Popri návšteve botanickej záhrady využite aj možnosť prenájmu altánkov v lesnej časti areálu (Panská lúčka) pre rôzne mítingy, teambuildingy, školenia, semináre, rodinné oslavy a iné spoločenské a firemné akcie.

K dispozícii je elektrická sieť a nasledujúce stavby: 

Veľký altánok a priľahlá plocha, 3 prístrešky, Panská lúčka 

Pred aktivitou je potrebné uzavrieť dohodu o prenájme.

Pre viac info kontaktujte nás na: agnesa.klimova@upjs.sk

Suveníry

  • Na vrátnici je k dispozícii predaj suvenírov:
  • nula eurová - bankovka v cene 3,30 €
  • filatelistický balíček - hárček so známkou a vyobrazením skleníkov a pohľadnica s vyobrazením známky a magnólie veľkokvetej. Známka vyšla k príležitosti 70. výročia založenia botanickej záhrady v roku 2020. Cena balíčka je 4,50 €.
  • magnetky s tropickými motýľmi
  • Košický detský pas
  • Turistická mapa Volovské vrchy - Košice, 1:50 000 (2019)