Kontakty BZ UPJŠ

Máte požiadavku či otázku a radi by ste sa niekoho opýtali? Tu sú užitočné kontakty na pracovníkov botanickej záhrady.

Adresa

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mánesova 23, 043 52 Košice, Slovenská republika telefón 
sekretariát +421 55 234 1676
telefón vrátnica +421 55 234 1667
Tel./fax: 633 73 53
e-mail: botgard@upjs.sk  

Riaditeľ

prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
telefón: +421 55 234 1603, +421 55 234 2313                                 e-mail: pavol.martonfi@upjs.sk

Oddelenie arboréta

Vedúci:  Dr. Ing. Peter Kelbel
telefón: +421 55 234 1669                                                                            e-mail: peter.kelbel@upjs.sk

Oddelenie tropickej a subtropickej flóry

Vedúci: RNDr. Valika Kocová PhD.
telefón: +421 55 234 1576                                                                        e-mail: valeria.kocova@upjs.sk

Oddelenie okrasných a úžitkových rastlín

Vedúci: Ing. Robert Gregorek, PhD.
telefón: +421 55 234 1673                                                                     e-mail: robert.gregorek@upjs.sk

Oddelenie pôvodnej flóry a dokumentácie

Vedúci: RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.
telefón: +421 55 234 1674                                                                e-mail: lenka.martonfiova@upjs.sk

Oddelenie zoológie
a ochrany rastlín

Ing. Martin Suvák, PhD.
telefón: +421 55 234 1671                                                                            email: martin.suvak@upjs.sk

Oddelenie vzdelávacích aktivít a rozvoja BZ

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
telefón: +421 55 234 1672                                                                 email: andrea.fridmanova@upjs.sk

RNDr. Martin Pizňak, PhD.
telefón: +421 55 234 1577                                                                 email: martin.piznak@upjs.sk

Oddelenie hospodársko-prevádzkové

Ing. Agnesa Klimová
telefón: +421 55 234 1655                                                                email: agnesa.klimova@upjs.sk