Botanická záhrada
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach

V roku 2020 oslavujeme 70. výročie založenia

Návšteva záhrady

Čo uvidíte

Akcie

Služby

Kontakt