Chateau de Villandry

Poznáte populárneho anglického záhradníka Monty Dona? Natočil niekoľko populárnych programov a jeden z nich bol Around the world in 80 gardens (Okolo sveta osemdesiatimi záhradami). Navštívil aj jednu z najkrajších záhrad sveta, záhradu pri kaštieli Chateau de Villandry. Keď som ju na obrazovke uvidel, bol som v totálnom vytržení a povedal si, že raz tam musím byť. Toto leto sa mi to podarilo.

EN: Do you know the popular English gardener Monty Don? He made several popular programs and one of them was Around the World in 80 gardens. He also visited one of the world's most beautiful gardens, a garden at the Chateau de Villandry. When I saw it on the TV, I was totally excited and said to myself I had to go there once. This summer I did it.

Francúzsko France