Rozárium na Petříne

Praha stovežatá. Fajn mesto, kde sa vždy cítim ako doma. Typické pamiatky nebudem predstavovať. Najkrajšia vyhliadka na mesto je z Vyšehradu a z Petřínskej rozhľadne, ktorá pripomína malú Eiffelovu vežu. Keď sa k nej zveziete lanovkou na kopec a odbočíte doľava, objavíte rozprávkový svet tisíca ruží.

EN: Hundred-spired Prague. A nice city where I always feel at home. I will not describe typical monuments. The most beautiful view of the city is from Vyšehrad and from Petřín lookout point, which resembles the little Eiffel tower. When you take the cable car to the hill and turn left, you will discover the fairytale world of a thousand roses.

Česko Czechia

Začiatok leta At the turn of summer


Tí, ktorí zamieria zo stanice lanovky rovno k rozhľadni, často si ani nevšimnú, že nejaké rozárium tu je. Najmä, keď ruže nekvitnú. A pri tom je tak blízko. Stačí, že som odbočil vľavo a priamo pri východe stanice vstupujem do rozária. Je to jeden veľký kruh pretkaný priečnymi cestičkami. Záhony ruží sú pomerne úzke a sú len popri cestičke. Vznikli tak ostrovčeky s anglickým trávnikom uprostred.

Those who are heading straight to the tower from the cable car station often don't even notice that there is a rosary here. Especially when the roses aren't in flower. And it's so close. All I needed was to turn left and just at the cabin station exit I entered the rosary. There is one large circle crossed by transversed paths. Rose beds are relatively narrow and are only along the path. So there were islands with English lawn in the middle.

Vzadu stanica lanovky a úplne v pozadí vytŕča Petřínska rozhľadňa.

Cabin station at back and Petřín lookout tower at background.

  

Za rozáriom sa objavuje kupola hvezdárne.

Beyond the rosary, a dome of the observatory appears.

Záhony krovitých ruží dopĺňajú biele obelisky s popínavými ružami a tvarované hraby.

The beds of shrubby roses are accompanied by white obelisks with climbing roses and shaped hornbeams.


T

o však nie je všetko, ani zďaleka. Treba sa vydať ku kupole hvezdárne a pozdraviť sochu M. R. Štefánika. Tam, za rohom, sa objavia záhony plné ruží a kocúrnikov. Druhé rozárium je sústredené do poloblúka a je to spleť rôznych priamych a kruhových cestičiek, ktoré ma doviedli až do stredu. Tam čaká labyrint pre deti namaľovaný na chodníku. Všetky križovatky cestičiek sú vyznačené obeliskmi s popínavými ružami. Pri prechádzke, samozrejme, každú odrodu chytím do ruky a zhlboka sa nadýchnem. Niektoré vône sú neskutočné.

But that's not all. You should go to the dome of the observatory and greet the statue of M.R. Štefánik. There, around the corner, flower beds full of roses and cat's-eyes appear. The second rosary is concentrated in a semicircle and is a tangle of different straight and circular paths that led me to the center. There awaits a labyrinth for children painted on the pavement. All path intersections are marked by obelisks with climbing roses. While walking, of course, I take each variety in my hand and take a deep breath. Some scents are unreal.