Zážitkové potulky

Experience guided tours

Čo ponúkam?

Nestačí sa len pozerať. Dotyky, vône a chute. Spoznať sa s rastlinkami bližšie a získať úplne iné dojmy. Preto som v košickej botanickej záhrade zaviedol zážitkové sprevádzanie vo vonkajšej expozícii.


EN: It's not enough to just watch. Touch, smells and flavors. Get to know the plants closer and get a whole new impression. That's why I have introduced experience guided tours in the outdoor exhibition in the Košice Botanical Garden.