Zážitkové potulky

Sensual guided tours

Čo ponúkam?

Nestačí sa len pozerať. Dotyky, vône a chute. Spoznať sa s rastlinkami bližšie a získať úplne iné dojmy. Preto som v košickej botanickej záhrade zaviedol zážitkové sprevádzanie vo vonkajšej expozícii.


EN: It's not enough to just watch. Touch, smells and flavors. Get to know the plants closer and get a whole new impression. That's why I have introduced sensual experience guided tours in the outdoor area of the university Botanical Garden in Košice.


Potulky sú štandardnou súčasťou ponuky služieb Botanickej záhrady UPJŠ, väčšinou počas letných mesiacov. Samozrejme, len ak neprší. Ako sa objednať nájdete tu.
Tours are a standard part of the service offer, mostly during summer months. When it's not raining of course :) Find how to order here. The page is only in Slovak language. 

A čo Vám teda ponúkam? V prvom rade milé podujatie a spoznávanie prírody. V druhom rade prechádzku a vedomosti o rastlinách. No a predovšetkým zážitok. Každú rastlinu, pri ktorej sa zastavíme, môžete osahať a ovoňať. 
What do I offer you? First of all, a nice event and few facts about nature. Secondly, a walk and knowledge of plants. And what's the most important, the experience. Every plant that we stop by can be touched and sniffed. 

Najväčším lákadlom sú záhony s liečivými a aromatickými rastlinami, ktoré sú súčasťou bylinkovej záhrady prispôsobenej imobilným a zrakovo postihnutým návštevníkom. Tu sa môže aj ochutnávať. Kvety monardy sú mierne štipľavé, škoricová bazalka zas korenistá. Kvety boráka chutia ako uhorky a kapucínka chutí ako štipľavá reďkovka. Kapucínka je jedlá úplne celá. Listy, stonky, kvety a semená sú zároveň aj silné prírodné antibiotikum. Doma si pripravte z vňate tinktúru a užívajte po trošku. 
The biggest attraction are the beds with medicinal and aromatic plants, which are part of the herb garden adapted for immobile and visually impaired visitors. Here you are allowed to taste. Bee balm flowers are slightly spicy, cinnamon basil is peppery. Borage flowers taste like cucumbers and nasturtium flavors like hot radish. Whole parts of nasturtium are edible. Leaves, stems, flowers and seeds are also a powerful natural antibiotic. Make a tincture at home from top and take a little. 

Purpurovo listá perila krovitá je na prvý pohľad pekná letnička, ktorá dodá farbu každému záhonu. V Japonsku sa používa na suši, no listy sa dajú jesť ako šalát. Pomáha pri nádche a je to mierne antihistaminikum.
The purple leaf perila is at first sight nice annual that adds color to each flower bed. It is used for sushi in Japan, but the leaves can be eaten as a salad. It heals cold and it is a mild antihistamine. 

Okrem toho tu rastú rôzne odrody pažítky, fenykel, alojzia, stévia, slamiha talianska (kari), rôzne druhy mäty, levandule, voňavé muškáty a melaleuca striedavolistá, z ktorej sa destiluje tea tree olej. Mylne sa nazýva ako čajovník, no čajovníky sú kamélie, z ktorých sa používajú mladé listy ako green tea. 
Moreover, there are various cultivars of chives, fennel, aloysia, stevia, curry plant, multiple varietes of mint, lavendels, scented pelargoniums and tea tree from which oil is distilled. It is mistakenly called a tea plant, but these species are camellias, from which young leaves are used as a green tea.

Okrem byliniek máte možnosť sa spoznať s rôznymi drevinami. Listnaté stromy a praveké ihličnany ponúkajú rôzne štruktúry na pohmat. Ihličnany, ako jedľa španielska, tujovka japonská a kryptoméria japonská ponúkajú ihličie pokryté voskom a preto sú naoko umelé. 
Besides herbs, you have the opportunity to meet several shrubs. Deciduous trees and prehistoric conifers offer different structures to touch. Conifers, such as Spanish fir, false arbovitae and Japanese red cedar bear needles cover in thick wax, so threy are artificial at first sight. 

Mladé listy paulovnie plstnatej sú chlpaté ako flis a kôra sekvojovca mamutieho je zas mäkká ako vata. Opadavá metasekvoja čínska ponúka veľmi jemné a svetlozelené ihličie, ktoré vôbec nepichá. 
Young leaves of paulownia tree are hairy like a fleece, and the gaint redwoods' bark is soft like a cotton wool. Deciduous dawn redwood offers very fine and light green needles, which aren't thorny at all. 

 Jedna potulka trvá približne hodinu, ale viem sa prispôsobiť publiku a prechádzku skrátiť alebo zjednodušiť pre malé deti. O zážitkovom sprevádzaní napísal aj tento portál popularizujúci vedu: Veda na dosah. Veľa pôžitku z obyčajného pozerania mať nebudete, preto Vás pozývam v lete do botanickej záhrady, aby ste flóru zažili na vlastnej koži a jazyku :)
One tour takes about an hour, but I'm able to adapt to the audience and make the tour shorter or easier for young children. The website about popularizing science has also written about the sensual experience guided tours. Observation itself isn't much fun, so I invite you to the botanical garden in summer to experience the flora on your own skin and tongue :)