Záhrada pre hmyz

Úbytok hmyzu je dnes často diskutovaná téma. V záhrade im môžme vytvoriť lepšie podmienky a pritom pestrofarebné kvety potešia aj naše oči.

EN: Garden for insects. Insect decline is a frequently discussed topic today. In the garden we can create better conditions, while the brightly colored flowers will please our eyes.

Stačí tak málo a dosiahneme veľký efekt. Niekedy treba byť len menej aktívny a dopriať si viac odpočinku. Nerobím si žarty. Nechať trávnik narásť trochu vyšší a tolerovať v ňom burinu nám ušetrí prácu. Keď v ňom rozkvitnú plazivé ďateliny, zádušník či sedmokrásky, poskytneme hmyzu potravu.

So little is needed to achieve a great effect. Sometimes you only need to be less active and have more rest. I'm not kidding. Letting the lawn grow a little taller and tolerate weeds will save us the work. When creeping clover, gill-over-the-ground or lawn daisies bloom, we provide food for the insects.


Jednoduchým pravidlom je vysadzovať rastliny s jednoduchými kvetmi. Tie tvoria peľ alebo aj nektár. Plnokveté odrody boli človekom vyšľachtené, aby boli pekné. No pre hmyz sú úplne zbytočné, pretože väčšina až všetky tyčinky sa premenili na okvetné lupene. Medzi tzv. medonosné rastliny patria tie z čeľade hluchavkovité, astrovité, ružovité, borákovité či bôbovité.

The simple rule is to plant plants with single flowers. They form pollen or even nectar. The double flowered varieties were bred by man to be nice. However, they are completely useless for insects, since most to all stamens have turned into petals. The so-called honey-bee plants include those of the mint; aster; rose; borage or legume family.Jeden z najlepších krov na prilákanie hmyzu je tavoľníkovec jarabinolistý (Sorbaria sorbifolia). V lete tvorí dlhé kužeľovité súkvetia z drobných bielych kvetov. Poskytuje také množstvo potravy, že naláka doslova desiatky druhov hmyzu. Je to veľké divadlo.

One of the best shrubs to attract insects is false spiraea (Sorbaria sorbifolia). In summer, it forms long conical inflorescens composing of small white flowers. It provides enough food to attract literally dozens of insect species. It's a big show.

Dúška materina je medzi včelami aj záhradkármi veľmi obľúbená. Tvorí nízky hustý koberec na ktorom sa objavujú drobné ružové súkvetia.

Creeping thyme is very popular among bees and gardeners. It forms a low dense carpet with small pink flowers.


Pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) sa vyskytuje na lúkach, no dobre sa pestuje aj v trvalkových záhonoch. Počas celého leta tvorí množstvo ružových kvetov, ktoré sú veľkým lákadlom pre motýle a včely.

Oregano (Origanum vulgare) is found on meadows but it also grows well in perennial beds. Throughout the summer it forms a number of pink flowers, which are a great attraction for butterflies and bees.

Na jednoduchých kvetoch aj na hortenzii stromčekovitej (Hydrangea arborescens) sa vyskytuje zlatoň obyčajný. Podobá sa na zeleného skarabea s kovovým leskom. Lieta hlasno a často nemotorne.

Rose chafer is found on simple flowers as well as on smooth hydrangea ( Hydrangea arborescens). It resembles a green scarab with a metallic sheen. It flies loud and often clumsy.