Trvalo udržateľný vianočný stromček

Živý či umelý? To je každoročná otázke v čase Vianoc. Z hľadiska plastového znečistenia je lepšou voľbou živý stromček. No a úplne najlepšie bude, ak si vypestujete stromček sami.


EN: Live or artificial? This is an annual question at Christmas time. In terms of plastic contamination, live tree is a better choice. And the best case will be if you grow the tree yourself.


V rodinných záhradách sa často stretávam s nasledujúcim scenárom. Majiteľ si pred rokmi vysadil malý ihličnan, napríklad smrek, jedľu či duglasku. Iste šlo o dobrý úmysel. Ako sa tak roky míňali, stromček rástol a rástol, až jedného dňa si majiteľ uvedomil, že stromček už je stromisko, konármi zaberá veľa miesta a v tom horšom prípade rastie do elektrických káblov nad ním. O slovo sa hlási píla a stromu sa odreže niekoľko metrový vrch. Výsledkom je bizarný tvar, keď z kmeňa odstávajú konáre do strán.

Ak by sa jednalo o listnatý strom, nebol by to až taký problém, pretože dokáže vytvoriť novú korunu. Ihličnany však majú len jeden vrchol (tzv. terminál) a pyramídový tvar koruny. Tento vrchol sa správa ako centrum, ktoré riadi rast ostatných častí. V prípade odpílenia veľkej časti tak strom príde o "hlavu" a následne nevie čo robiť. Staré bočné konáre sa nedokážu napriamiť a ani z nich nevyrastie nový terminál. Strom tak prirastá len do strany a pomaly začne chradnúť. Je to nepekný pohľad a vyzerá to neprirodzene. Ako tomu predísť?

Je nutné myslieť niekoľko rokov vopred. Kým je strom ešte menší, dokáže zvládnuť takýto zásah, no je potrebné mu pomôcť. Odrezaný vrchol dobre poslúži ako vianočný stromček. V mojom prípade šlo o takmer 15 rokov starý smrek omorikový (Picea omorika).

Počas pílenia je nutné pridržiavať vrchol stromu, aby nespadol skôr kým je odpílený celý. Inak dôjde k strhnutiu kôry a poškodeniu stromu.

Ak by som strom nechal tak, do hora smerujúce konáre by sa snažili nahradiť vrchol a vzniklo by niekoľko pokrivených terminálov. Ak by sa jednalo o starší strom a bočné konáre by smerovali nadol, terminál by nenarástol vôbec.

Reznú ranu som zatrel štepárskym voskom.

Ku kmeňu stromu som hrubým pevným lanom priviazal rovnú palicu. Tá poslúži ako opora pre náhradný terminál. Aby držala pevne, dĺžka priliehajúca ku kmeňu je zhruba 1 meter.

Následne som vybral z vrchných konárov ten najdlhší a priviazal ho k palici na niekoľkých miestach, aby pevne držal. Je dôležité to robiť za bezmrazých teplôt, aby bol konár dostatočne ohybný. Je potrebné byť opatrný a ohnúť konár len tak, aby sa nezlomil.

Ostatné bočné konáre som mierne skrátil, aby som vyvážil pyramidálny tvar koruny. Na jar, keď sa strom preberie, začne v ňom prúdiť miazga a hormóny tak, že zdvihnutý konár sa stane terminálom. Stane sa dominantným, sám sa ešte viac vyrovná a začne rásť. Časom tak vyrastie nový vrchol, ktorý sa bude dať znova použiť ako vianočný stromček. Po vyrovnaní palicu skrátim, aby strom vyzeral prirodzene.

V prípade, že potrebujete orezať váš ihličnan, skúste použiť túto metódu. Vrátite stromu prirodzený tvar a možnosť byť krásny ešte niekoľko rokov.