DIY: Dekorácia do záhrady - sféra

Anglické záhrady sú typické prítomnosťou dekorácií a umeleckých prvkov. Medzi tie najpopulárnejšie patria rôzne typy sfér - guľovitých útvarov, ktoré väčšinu zobrazujú svet alebo slnečné hodiny. Umiestňujú sa na kamenný alebo tehlový podstavec. U nás sa takéto prvky veľmi ťažko zháňajú a tak Vám ukážem, ako si niečo podobné vyrobiť.

Čo na to potrebujete? 
1. rýľ
2. štrkopiesok
3. vodováhu
4. gumené kladivo
5. sféru

Postup:
1. na vytýčenom mieste vykopte štvorcovú jamu o veľkosti dvoch tehál a o hĺbke dvoch tehál

IMG_20210314_142956jpg
IMG_20210314_143553jpg

2. na dno nasypte štrkopiesok do výšky jednej tehly, urovnajte a položte prvú vrstvu tehál v počte dva kusy. Overte vodováhou v dvoch kolmých smeroch, či sú tehly položené rovno a poklepte kladivom. Táto prvá vrstva tehál bude pod úrovňou zeme kvôli lepšej stabilite. IMG_20210314_143905jpg
IMG_20210314_144013jpg

3. následne pokladajte ďalšie vrstvy vždy v kolmom smere na predošlú vrstvu. Pripomína to stavbu komína. Každú vrstvu dobre urovnajte kladivom a skontrolujte vodováhou, či je všetko v rovine.
IMG_20210314_144653jpg

4. V mojom prípade som položil 7 vrstiev tehál nad zemou a 2 pod zemou. Môžete položiť aj viac vrstiev, no vzhľadom na to, že podstavec je položený nasucho, je vhodné, aby bol nižší. V prípade, že ho potrebujete vyšší, odporúčam lepiť tehly maltou. Nakoniec urovnajte okolitú pôdu, udupte a umiestnite sféru. Dá sa použiť prútená alebo z rôzne hrubých drôtov, ako vidíte na fotke. 
 
IMG_20210314_150029jpg